Gästparkeringen

Nya regler gäller fr.o.m. 2020-10-15 och innebär följande.

Den gemensamma gästparkeringen vid Badvägen 24 är endast avsedd för gäster till boende på Badvägen 12-22 samt de medlemmar som hyr en numrerad parkeringsplats med giltigt parkeringstillstånd väl synligt i framrutan.

Längs muren som börjar vid infarten till området finns 6 gästparkeringsplatser.

Framför gemensamhetshuset finns 8 gästparkeringsplatser, varav en för rörelsehindrad.

Platserna är märkta med skylt som visar att de endast är avsedda för gäster till medlem i någon av de båda föreningarna.

Antalet parkeringsplatser är begränsat därför är det viktigt att vi som boende respekterar att dessa platser är gästparkering och följer våra regler.

På den andra sidan, vid muren intill Strandskolan, finns 8 parkeringsplatser som är möjliga att hyra av medlem. Platserna är märkta som (Hyrd P-plats) och är numrerade från 1-8. Dessa 8 platser erbjuder vi medlemmar i båda föreningarna att hyra för 400 kr per månad/plats. Avgiften betalas via Autogiro. 1 månads uppsägningstid.

Medlem som vill hyra parkeringsplats måste anmäla detta via vårt formulär på denna sida. En kölista skapas av Lokomobilens samfällighet och det är först till kvarn som gäller. Är alla platser upptagna sätts du upp på denna kölista. För att få ställa sig i kö till en extra parkeringsplats utomhus i Lokomobilen så måste du först stå i kö till garageplats eller redan ha en garageplats och stå i kö till ännu en garageplats i antingen Brf Stationsparken eller Brf Kalkbrottet. V.g. ta kontakt med en styrelserepresentant i din förening.

Hyr du en av dessa 8 platser får du ett parkeringstillstånd att placera innanför bilens framruta som visar att du får stå på platsen. Har du inget parkeringstillstånd men ändå parkerar, får du istället betala en kontrollavgift enligt nedan.

Ingen parkering är tillåten utanför uppmärkta rutor eller i rondellen och ingen parkering över flera parkeringsplatser. Alla som inte respekterar reglerna fr.o.m. 2020-10-15 debiteras en kontrollavgift enligt nedanstående taxa.

  • Otillåten parkering på plats för rörelsehindrad 1300 kr/dygn
  • Otillåten parkering utanför uppmärkt plats 1000 kr/dygn
  • Otillåten parkering av annan än gäst 800 kr/dygn

(För övrigt samma taxa som Malmö Kommun tillämpar genom Parkering Malmö.)

Samma regler gäller som för parkeringen på andra parkeringsplatser i hela Malmö. Det innebär att parkeringen gäller för fordon som är registrerade som personbilar, och då endast korttidsparkering; 24 tim är längsta parkeringstid. Ingen parkering i motsatt körriktning eller i rondellen. Endast parkering inom markerade platser, och såklart ingen övernattning i fordon/camping.

Är alla p-platserna på vår gästparkering upptagna, går det att parkera på Strandskolans parkering mot en avgift som betalas via appar som Parkster, Easy Park m.fl.

parkeringsritning

För att få ställa sig i kö till p-plats på Lokomobilens parkering måste du först stå i kö till garageplats eller redan ha en garageplats och stå i kö till ännu en garageplats i antingen Brf Stationsparken eller Brf Kalkbrottet. V.g. ta kontakt med en styrelserepresentant i din förening först.

Parkeringsskylt

Fyll i formuläret för att ställa dig i kö

För att behandla din ansökan behöver vi ditt godkännande för att lagra och hantera dina uppgifter. Klicka i rutan undertill  innan du skickar ansökan om du godkänner det.

OBS! Innan du skickar in din ansökan är det viktigt att du försäkrar dig att du står i kö till garageplats i din bostadsrättsförening. Står du inte i kö där kan vi tyvärr inte ta emot din ansökan.