Styrelsen

Styrelsen i Lokomobilens samfällighet nås lättast via mejl på info@lokomobilen.se

Håkan Skanum

Håkan Skanum

Ordförande
Claes Ekelund

Claes Ekelund

Vice ordförande
Peter Nilsson

Peter Nilsson

Sekreterare
Solveig Nilsson

Solveig Nilsson

Ledamot
Johnny Ring

Johnny Ring

Suppleant