Välkommen till Lokomobilens samfällighet

Brf Kalkbrottet (Badvägen 12-16) delar kvarteret Lokomobilen med Brf Stationsparken (Badvägen 18-22) och tillsammans har vi en samfällighet; Lokomobilen, vilken ansvarar för alla gemensamma åtaganden som sophantering, fastighetsförvaltning och gästparkering. Lokomobilen ansvarar även för gemensamhetslokalen på Badvägen 24 som förutom soprum även har en uthyrningslokal och en bastu.

Brf Kalkbrottet

Utsikt från kalkbrottssjön mot Brf Kalkbrottet. Sjön som en gång var en del av Klagshamns kalkbrott, har blivit en viktig plats för fåglar som lever och häckar i området. Klicka här för ta dig till Brf Kalkbrottets hemsida.

Nära till stranden & kontinenten

Det är inte så långt ner till Klagshamns strand. Man kan gå eller cykla genom skogspartiet och vara på stranden på ett par minuter. Köpenhamn och resten av kontinenten når man via Öresundsbron på ca 10 minuter, då brofästet ligger ett stenkast bort.

Brf Stationsparken

Brf Stationsparken ligger precis bredvid Brf Kalkbrottet. Husen är byggda i exakt samma stil och lägenheterna påminner om varandra. Klicka här för att ta dig till Brf Stationsparkens hemsida.

Information om Lokomobilen

Lokomobilens samfällighet bildades den 26 juni 2008.

Samfällighetens uppdrag är förvalta och vårda gemensamma grönytor, gemensamhetslokalen på Badvägen 24 samt gästparkeringen i kvarteret Lokomobilen.

Samfälligheten har två medlemmar, Brf Kalkbrottet och Brf Stationsparken.

Styrelse för samfälligheten utses av respektive medlemsförenings styrelse i samband med årstämma.

Styrelsen informerar