Hur vi hanterar dina personuppgifter

För att kunna förse dig som medlem eller besökare med så relevanta tjänster och information som möjligt behöver vi behandla dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dem. Därför gör vi det med största möjliga hänsyn till din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Våra vägledande principer för vårt dataskyddsarbete är enkla. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs i Dataskyddsförordningen.

Data som vi samlar in är namn och epostadress när du väljer att kontakta oss via vår epostadress eller vårt kontaktformulär. När du bokar vår lokal behöver vi samla in namn, adress, telefonnummer samt epostadress för att kontrollera att du är medlem i någon av bostadsrättsföreningarna Kalkbrottet eller Stationsparken och för att göra det möjligt för oss att ta kontakt med dig inför, under och efter din bokning av lokalen. När du bokar bastun behöver vi samla in namn och lägenhetsnummer för att ha koll på vem som nyttjar bastun. När du väljer att ställa dig i vår kölista till parkeringsplats behöver vi spara ditt namn, epostadress samt lägenhetsnummer för att veta vem som hyr platserna och vem som står i kö när ledig plats uppstår. När du beställer nycklar måste vi samla in namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, lägenhetsnummer, nyckelserienummer samt löpnummer på nycklarna. Detta måste göras för att säkerställa att man har rätt att beställa nya nycklar då föreningarnas lägenhetsnycklar är kopieringsskyddade. Informationen skickas därefter till Safeteam för att de ska kunna säkerställa att nycklarna lämnas ut till innehavaren av lägenheten. Datan sparas under den tid vi anser nödvändig för fortsatt kommunikation med dig i det ärende som är gällande, men du kan när som helst kontakta oss och begära att datan raderas.

I våra servrar och statistik-loggar kommer vi även att samla in information kring din webbläsare, innefattande din IP-adress, uppgifter om webbläsaren, uppgifter om operativsystem samt dina aktiviteter på webbplatsen. Denna information används för att identifiera dig när du besöker webbplatsen igen för att kunna kommunicera med dig och hur du surfar då du besöker webbplatsen samt i syfte att upptäcka och preventivt förhindra bedrägerier eller av säkerhetsskäl. Vi använder en rad olika tekniska metoder såsom cookies och så kallade web beacons för att samla in dessa uppgifter. Vänligen se nedan under ”Cookies” för mer information.

Informationstexten nedan förklarar hur Lokomobilens samfällighet samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Det är viktigt att du läser och förstår denna information innan du använder våra tjänster.

Personuppgifter behandlas med utgångspunkt att:

 • All behandling ska ske i enlighet med gällande lagstiftning.
 • De endast behandlas för berättigat ändamål som är fastställt innan behandlingen påbörjas.
 • De är korrekta och uppdaterade.
 • Risker för skada för den registrerade minimeras genom aktiv riskhantering och lämpliga skyddsåtgärder.
 • Endast behöriga ska få åtkomst.
 • De ska skyddas så de inte förstörs oavsiktligt.
 • De bevaras i identifierbar form så länge det är nödvändigt för ändamålet.
 • Varje verksamhet ska vara representerat av dataskyddombud.
 • Tillämpa inbyggt dataskydd och dataskydd som standard genom att ta hänsyn till integritetsfrågor och bygga in lämpliga säkerhetsmekanismer i lösningar.
 • Överföring till tredje part inte sker utan adekvata säkerhetsåtgärder.

Cookies

Användning av cookies på vår hemsida. En cookie är en datafil som skickas från en webbplats och sparas på din hårddisk av din dators webbläsare. Cookien innehåller information så att den kan känna igen din dator när du besöker webbplatsen på nytt.

När du besöker lokomobilen.se skickar vi dig en cookie. En cookie används av oss på följande sätt:

 • Kunna identifiera dig som en unik besökare.
 • I sammanställandet av anonym statistik som vi använder till dataanalys och ger oss kunskap om hur du använder webbplatsen. Så att vi kan förbättra webbplatsen strukturellt och funktionsmässigt. Genom denna information kan man inte ta fram uppgifter om din identitet.

Följande typer av cookies kan komma att användas på hemsidan, (i) ”session cookies”, vilket är temporära cookies som finns kvar i cookie-filen på din webbläsare tills du lämnar hemsidan, och (ii) ”persistent cookies”, vilka finns kvar i cookie-filen i din webbläsare betydligt längre (hur länge beror på giltighetstiden för den specifika cookien).

Så kan du hantera lokal lagring av data (cookies)

Du kan själv radera cookies från din webbläsare och din enhet och göra inställningar i din webbläsare för om och hur lokal information får lagras.

Om du väljer att inaktivera cookies kan det innebära att viss funktionalitet på vår hemsida slutar att fungera.

Här hittar du information om hur du hanterar cookies i din webbläsare:

Chrome (länk: https://support.google.com)

Safari (länk: https://support.apple.com)

Safari på iPhone och iPad (länk: https://support.apple.com/sv-se/HT201265)

Internet Explorer (länk: https://support.microsoft.com)

Firefox (länk: https://support.mozilla.org)

Opera (länk: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/)

Obs! Vi har inga annonser på vår hemsida men om du vill begränsa möjligheten för annonsörer att rikta annonser till dig baserat på dina intressen kan du bland annat använda tjänsten Your online choices (länk: http://www.youronlinechoices.com/se/ ) Du hittar mer information om cookies, vilka cookies som lagrats på din enhet och hur du kan hantera dessa på bland annat www.aboutcookies.org och www.allaboutcookies.org.

Om någon av länkarna ovan inte fungerar, är vi tacksamma om du meddelar oss på