Gästparkeringen

Den gemensamma gästparkeringen vid Badvägen 24 är endast avsedd för gäster till boende på Badvägen 12-22 (som gäst räknas de som är på tillfälligt besök hos boende). Samt även de medlemmar som hyr en numrerad parkeringsplats med giltigt parkeringstillstånd väl synligt i framrutan.

Parkeringsregler

Vår gästparkering har i stort sett samma parkeringsregler som gäller för parkering på andra parkeringsplatser i hela Malmö.

Det innebär att:

 • Parkeringen gäller för fordon som är registrerade som personbilar klass 1.
 • Parkering förbjuden för husbilar och husvagnar.
 • Ingen parkering är tillåten utanför uppmärkta rutor eller i rondellen.
 • Ingen parkering över flera parkeringsplatser.
 • Max 24 timmar är längsta parkeringstid. Det är inte tillåtet att efter 24 timmar, flytta fordonet till en ny parkeringsplats med avsikt att få en ny parkeringstid.
 • Ingen parkering i motsatt körriktning på de 6 parkeringsplatserna vid infarten.
 • Endast parkering inom markerade platser.
 • Ingen övernattning/camping i fordon.

Alla som inte respekterar våra parkeringsregler debiteras en kontrollavgift enligt nedanstående taxa.

 • Otillåten parkering på plats för rörelsehindrad 1300 kr/dygn
 • Otillåten parkering utanför uppmärkt plats eller över flera platser 1000 kr/dygn
 • Otillåten parkering av annan än gäst eller över 24 timmar 800 kr/dygn
(För övrigt samma taxa som Malmö Kommun tillämpar genom Parkering Malmö.)

Antalet parkeringsplatser är begränsat och därför är det viktigt att vi som boende samt våra gäster respekterar att dessa platser endast är till för våra gäster och att gästerna parkerar här i max 24 timmar (läs parkeringsreglerna ovan). Om vi alla följer våra enkla parkeringsregler, så har våra gäster också möjlighet att parkera här gratis när de är på tillfälligt besök!

Information om parkeringsplatserna

Längs muren som börjar vid infarten till området finns 6 gästparkeringsplatser (körriktningen är ut mot infarten vid Badvägen).

Framför gemensamhetshuset finns 8 gästparkeringsplatser, varav en för rörelsehindrad.

Platserna är märkta med skylt som visar att de endast är avsedda för gäster till medlem i någon av de båda föreningarna. Som gäst räknas de som är på tillfälligt besök hos boende på Badvägen 12-22.

På den andra sidan, vid muren intill Klagshamnsskolan, finns 8 parkeringsplatser som är möjliga att hyra av medlem. Platserna är märkta (Hyrd P-plats) och är numrerade från 1-8. Dessa 8 platser erbjuder vi medlemmar i båda föreningarna att hyra för 300 kr per månad/plats. Avgiften betalas via fakturering genom Kivra och har 1 månads uppsägningstid.

Medlem som vill hyra parkeringsplats måste anmäla detta via vårt formulär på denna sida. En kölista skapas av Lokomobilens samfällighet och det är först till kvarn som gäller. Är alla platser upptagna sätts du upp på denna kölista. För att få ställa sig i kö till en extra parkeringsplats utomhus i Lokomobilen så måste du först stå i kö till garageplats eller redan ha en garageplats och stå i kö till ännu en garageplats i antingen Brf Stationsparken eller Brf Kalkbrottet. V.g. ta kontakt med en styrelserepresentant i din förening.

Hyr du en av dessa 8 platser får du ett parkeringstillstånd att placera innanför bilens framruta som visar att du får stå på platsen. Har du inget parkeringstillstånd men ändå parkerar, får du istället betala en kontrollavgift enligt ovan.

Om alla p-platserna på vår gästparkering är upptagna, går det att parkera på Klaghamnsskolans parkering som ligger intill samfälligheten mot en avgift som betalas via appar som Parkster, EasyPark m.fl.

Reglerna gäller fr.o.m. 2020-10-15