Den gemensamma gästparkeringen vid Badvägen 24 är endast avsedd för gäster till boende på Badvägen 12-22

Gäster till boende i kvarteret Lokomobilen kan parkera på denna gästparkering. Antalet parkeringsplatser är begränsat därför är det viktigt att vi som boende respekterar att det är en gästparkering.  Som boende förväntas du ha en garageplats och bara tillfälligt parkera på gästparkeringen.

Samma regler gäller som för parkeringen på andra parkeringsplatser i hela Malmö. Det innebär att parkeringen gäller för fordon som är registrerade som personbilar, och då endast korttidsparkering; 24 tim är längsta parkeringstid. Ingen parkering i motsatt körriktning. Parkering inom markerade platser, och såklart inget boende i fordon.

Parkeringsskylt

För gästparkeringen ansvarar Lokomobilens samfällighet. Kontaktas via epost; info@lokomobilen.se