Beställning av lägenhetsnycklar samt låscylinder

Extra nycklar eller låscylinder till lägenheterna kan endast beställas genom nedanstående personer.

För Brf Kalkbrottets medlemmar, kontakta Thomas Malmquist, 0708-929857

För Brf Stationsparkens medlemmar kontakta Tony Åkesson, 0766-266162

Bostadsrättshavaren betalar själv eventuella extranycklar.

Beställningsmejlet ska innehålla följande obligatoriska uppgifter:

  • Namn & Personnummer på lägenhetsinnehavaren.
  • Lägenhetsnummer (tre-siffrigt).
  • Namn & personnummer på personen som hämtar ut nyckeln hos Lås-Borgström (om annan än beställaren/lägenhetsinnehavaren).
  • Telefonnummer till beställaren/lägenhetsinnehavaren.
  • Nyckelserienummer, som står på era befintliga nycklar (LXX-X).
  • Löpnummer på era befintliga nycklar. Står till höger om serienumret. I normala fall, utan kopior, bör det högsta vara 3.
  • Antalet nya nycklar ni vill beställa, och orsak. T.ex. ersätter bruten nyckel LXX-X, eller behöver extranycklar. Detta för att säkerställa att de nytillverkade nycklarna inte blir dubbletter med samma löpnummer.

Så fort dessa uppgifter inkommit, skickas de vidare till SafeTeam.

Nycklarna tillverkas, hämtas och betalas sedan i butiken på Fosievägen 4 i Malmö. Klicka här för att gå till SafeTeam’s hemsida.

– Medtag legitimation och en av era nycklar.

Samfälligheten samarbetar med SafeTeam för att försäkra oss om att nyckelhanteringen sköts på ett säkert sätt. För mer information, vänligen se SafeTeam i Malmö