Beställning av lägenhetsnycklar samt låscylinder

Extra nycklar eller låscylinder till lägenheterna kan endast beställas genom nedanstående personer.

För Brf Kalkbrottets medlemmar, kontakta Bengt-Olle Fellert, 0705-750233

För Brf Stationsparkens medlemmar kontakta Tony Åkesson, 0766-266162

Bostadsrättshavaren betalar själv eventuella extranycklar.

Beställningsmejlet ska innehålla följande obligatoriska uppgifter:

  • Namn & Personnummer på lägenhetsinnehavaren.
  • Lägenhetsnummer (tre-siffrigt).
  • Namn & personnummer på personen som hämtar ut nyckeln hos Lås-Borgström (om annan än beställaren/lägenhetsinnehavaren).
  • Telefonnummer till beställaren/lägenhetsinnehavaren.
  • Nyckelserienummer, som står på era befintliga nycklar (LXX-X).
  • Löpnummer på era befintliga nycklar. Står till höger om serienumret. I normala fall, utan kopior, bör det högsta vara 3.
  • Antalet nya nycklar ni vill beställa, och orsak. T.ex. ersätter bruten nyckel LXX-X, eller behöver extranycklar. Detta för att säkerställa att de nytillverkade nycklarna inte blir dubbletter med samma löpnummer.

Så fort dessa uppgifter inkommit, skickas de vidare till Lås-Borgström.

Nycklarna tillverkas, hämtas och betalas sedan i butiken på Fosievägen 4 i Malmö.

– Medtag legitimation och en av era nycklar.

Samfälligheten samarbetar med SafeTeam Lås-Borgström för att försäkra oss om att nyckelhanteringen sköts på ett säkert sätt. För mer information, vänligen se LåsBorgström i Malmö