Jag förbinder mig härmed att hyra lokalen i enlighet med nedanstående regler.

 • Lokalen får endast hyras av medlem i någon av brf Stationsparken eller Brf Kalkbrottet, för privata fester i slutet sällskap. Medlem måste dessutom vara fyllda 18 år.
 • Det är inte tillåtet att hyra lokalen åt utomstående personer som inte är medlemmar i våra föreningar.
 • Utrustning som ingår är full servis, serveringsutrustning, möbler och musikanläggning med tillhörande projektor i taket. Allt är dimensionerat för ca 40 personer.
 • Trådlöst internet ingår.
 • Inga andra inställningar än ljud och källa får göras på musik och bildanläggningen. Ljud och bildanläggningen skall stängas av efter användning.
 • Lokalen skall vara välstädad när den tas i bruk och skall återlämnas i samma skick.
 • Tidpunkt för tillträde avtalas med lokalansvarig precis som tid för återlämnande.
 • Hyrestagare ansvarar för att samtliga närvarande i lokalen följer ordnings-och trivselregler.
 • Ingen besiktning sker efter varje uthyrning men kan påkallas vid behov.
 • Hyresman är ansvarig för ev skador som inte täcks av depositionsavgiften, fn 500:-
 • Betalning sker genom swish för både boknings- och depositionsavgift. Depositionsavgiften återbetalas efter att uthyrningen avslutats ev. med avdrag för uppkomna skador.
 • Städning som inte är korrekt utförd debiteras till självkostnadspris.
 • I övrigt gäller de regler som presenteras på sidan där uthyrningen bokas (v.g. se information & hyresavgifter).

Ladda ner en kopia av hyresavtalet